ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 130                                               

Judæa

Judæa er en betegnelse brugt for bjergene i den sydlige del af det, som var oldtidens Israel, et område som i dag er delt mellem Israel og Vestbredden, og i nogle sammenhænge, Jordan.

                                               

Lavon-affæren

Lavon-affæren var benævnelsen på en række bombeattentater, som den israelske militære efterretningstjeneste iværksatte mod amerikanske og britiske mål i Egypten i sommeren 1954. Israelernes plan var at få mistanke rettet mod forskellige grupper i ...

                                               

Machal

Machal er et jodisk akronym, som betyder frivillige fra udenfor Israel og bruges til at bekrive de jodiske og ikke-jodiske frivillige, som kæmpede i det israelske forsvar, men beholdt deres statsborgerskab fra deres oprindelsesland. I årene 1947- ...

                                               

Operation Entebbe

Operation Entebbe, også kendt som Entebbe-aktionen, var en redningsaktion udfort af de israelske elitestyker, Sayeret Matkal for at befri gidsler i Entebbe-lufthavnen i Uganda. Det foregik om natten den 3. juli og tidlig morgen den 4. juli 1976. ...

                                               

Operation Salomon

Operation Salomon var en hemmelig israelsk millitæroperation i 1991 for at fragte etiopiske joder til Israel. Pga. den politiske ustabilitet i Etiopien var adskillige jodiske organisationer, inkl. staten Israel, bekymrede for Etiopiens jodiske mi ...

                                               

Palæstinensiske eksodus 1948

Den palæstinensiske eksodus 1948 også kendt som Nakba, refererer til den flugt som palæstinensere foretog under den arabisk-israelske krig 1948. FNs endelige vurdering af antallet af palæstinensiske flygtninge uden for Israel efter 1948-krigen va ...

                                               

Patriarkernes vej

Patriarkernes vej (hebraisk: דֶּרֶךְ הֲאָבוֹת Derech. Navnet refererer til, at Abraham, Isak og Jacob ifolge bibelen har gået ad denne vej. Vejen folger en linje gennem Samaria og Judæas bjerge. Den passerer Megiddo og Hazor og videre gennem Beer ...

                                               

Resolution 1701

FNs sikkerhedsråd vedtog 11. august 2006 Resolution 1701, hvis formål var at afslutte konflikten mellem Israel og Hizbollah i Libanon. De vigtigste punkter i resolutionen er folgende: Sikkerhedsrådets opfordring til parterne om en omgående afslut ...

                                               

Sinai-halvoen

Sinai-halvoen er en halvo i det Rode Hav mellem Suezbugten mod vest og Akababugten mod ost. Området nord for den egentlig halvo op til Middelhavet afgrænset af Suez-kanalen mod vest og den egyptisk-israelske grænse mod ost medregnes normalt til S ...

                                               

Avraham Stern

Avraham Stern, dod 12. februar 1942 i Palæstina) var en militant zionist, der dannede terrorgruppen Lehi, også kendt som "Stern-gruppen", i 1940. Han voksede op i Suwałki og emigrerede i 1925 til Palæstina, hvor han blev elev ved det hebraiske gy ...

                                               

Stern-gruppen

Stern-gruppen var en zionistisk terrorgruppe i det britiske mandatområde Palæstina opkaldt efter grundlæggeren Avraham Stern. Gruppen kaldte sig Lehi, hebraisk akronym for Lohamei Herut Israel. Gruppen blev grundlagt af Stern i 1940 som en udbryd ...

                                               

Tegart-fort

Et Tegart-fort er et fort for militære politistyrker konstrueret over hele Palæstina under den britiske mandatperiode. Fortene er opkaldt efter den britiske Sir Charles Tegart, som designede dem i 1938 baseret på sine erfaringer under oproret for ...

                                               

Tegarts mur

Tegarts mur var et 6 meter bredt pigtrådshegn rejst i 1938 langs det britiske mandatområdes nordgrænse for at forhindre arabiske styrker i at krydse den syriske og libanesiske grænse for at slutte sig til Den arabiske opstand. Hegnet var 75 km la ...

                                               

Den israelske uafhængighedserklæring

Den israelske uafhængighedserklæring fandt sted den 14. maj 1948, samme dag som mandatområdet i Palæstina ophorte. Det var den officielle udråbelse af en jodisk stat ved navn Israel. Staten blev grundlagt i dele af det, som var kendt som det brit ...

                                               

Vestbredden og Gazastribens politiske status

Der er for få kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremfores i artiklen. Vestbredden og Gazastribens politiske status er et af de mest voldelige omdiskuterede ...

                                               

Yom Haatzmaut

Yom Haatzmaut, Israels uafhængighedsdag eller Israels nationaldag, fejrer Den israelske uafhængighedserklæring i 1948. Dagen falder på den femte jodiske måned Ijár. Frihedserklæringen blev foretaget af David Ben-Gurion i Tel Aviv den 14. maj 1948 ...

                                               

Makkabæerne

Makkabæerne var lederne af en jodisk oprorshær, der overtog kontrollen med Judæa, som på det tidspunkt var en provins i Seleukiderriget. De grundlagde Det hasmonske dynasti, der regerede fra 164 f.v.t. til 63 f.v.t. De etablerede den jodiske reli ...

                                               

Hasmonæerne

Hasmonæerne var det herskende dynasti i kongedommet Judæa og de omliggende regioner i den klassiske antikke periode. Mellem ca. 140 f.Kr. og 116 f.Kr. regerede dynastiet delvist uafhængigt af Seleukideriget i regionen Judæa. Fra 110 f.Kr., da Sel ...

                                               

Makkabæerbogerne

Makkabæerbogerne, som er opkaldt efter Judas Makkabæeren, er den samlede betegnelse for de forskellige skrifter om den jodiske historie i de sidste to århundreder for Kristus eller relaterede emner. Forste og Anden Makkabæerbog horer til de gamme ...

                                               

Bispevisitats

Bispevisitats kaldtes de regelmæssige besog, som biskopperne skulle gore i menighederne i deres stifter for at fore tilsyn med kirke og skoler. Det var foreskrevet i Danske Lov men er også kendt tidligere. Den foretoges så ofte, at ingen af kirke ...

                                               

Gudelige forsamlinger

Gudelige forsamlinger betegnede i Danmark en religios vækkelse blandt lægmand. Et andet navn - primært brugt om de fynske - var forsamlingsbevægelsen. I kristendommen er vækkelse en billedlig betegnelse for den forandring, der sker med et mennesk ...

                                               

Gudelige vækkelser

Denne artikel omhandler overvejende eller alene danske forhold. Hjælp gerne med at gore artiklen mere almen. De gudelige vækkelser eller mere korrekt: De gudelige forsamlinger, som også kaldtes for konventiklerne, var en religios lægmandsbevægels ...

                                               

Hedebyklokken

Hedebyklokken er Nordens ældste bevarede kirkeklokke. Klokken er dateret til omkring år 950. Allerede i 948 blev Hedeby bispesæde. Klokken blev opdaget ved en arkæologisk udgravning i 1978. Klokken befandt sig i vandet ud for Hedeby, hvor byens h ...

                                               

Hyrdebrevet af 1817

Hyrdebrevet af 1817 blev udarbejdet og rundsendt i anledning af 300 års jubilæet for reformationen den 31. oktober 1817 hvor Martin Luther ifolge overleveringen opslog sine 95 teser mod afladshandel på kirkens hoveddor i Wittenberg. Vedlagt Den a ...

                                               

Kristendommens indforelse i Danmark

Kristendommens indforelse i Danmark eller religionsskiftet i Danmark var den langvarige proces, der forte til, at den traditionelle nordiske religion blev udskiftet med kristendommen som den dominerende religion i Danmark. I perioden fra omkring ...

                                               

Kristi Menighed (Frikirke)

Kristi Menighed var en dansk frikirke i dobersk-pietistisk tradition. Frikirken blev oprettet i 1960erne af Johannes Thalitzer, der i 1950erne havde stiftet bekendtskab med Schwarzenau Brethren tunkere i Nordamerika. Brethren har rodder både i an ...

                                               

De stærke jyder

De stærke jyder var en kristen vækkelsesbevægelse i 1700- og 1800-tallet. De stærke jyder var den forste folkelige vækkelsesbevægelse i Danmark. Bevægelsen havde sin oprindelse i området mellem Horsens og Vejle i Jylland omkring byerne Hedensted ...

                                               

Tidehverv

Tidehverv er et dansk tidsskrift og et teologisk arbejdsfællesskab. Teologerne Kristoffer Olesen Larsen, Gustav Brondsted, Niels Ivar Heje og Tage Schack grundlagde tidsskriftet i 1926. Fra 1984 til 2012 var Soren Krarup redaktor; en post han ove ...

                                               

Kinesisk kirkehistorie

Kinesisk kirkehistorie er historien om kristen mission og kristen tilstedeværelse i Kina. Selv om kristendommen altid har været et minoritetsfænomen i Kina, og i lange tider efter den forste kom var den sandsynligvis helt fraværende, strækker den ...

                                               

Kinesisk kirkehistorie til år 1500

Kinesisk kirkehistorie er historien om den kristne mission og kristne tilstedeværelse i Kina frem til år 1500 – en tidsperiode, der i sin længde overstiger de antal år mange europæiske lande, inkl. Danmark, har været kristne. I lang tid efter sin ...

                                               

Anton Christian Bang (kirkehistoriker)

Anton Christian Bang var en norsk kirkehistoriker, far til medicineren Ivar Christian Bang. Gennem en fattig ungdom kæmpede den begavede fiskergut sig frem til folkeskolelærereksamen 1860, blev derefter 1867 cand. theol., og sad snart efter i pra ...

                                               

Nicolaas Beets

Nicolaas Beets var en hollandsk forfatter. Beets blev færdiguddannet som præst i 1854 og blev i 1874 professor i kirkehistorie i Utrecht. Han var i begyndelsen af sin karriere inspireret af Byron for at siden udvikle sig til en blid familiedigter ...

                                               

Andreas Brandrud

Andreas Brandrud var en norsk kirkehistoriker. Brandrud blev student 1886 og cand. theol. 1892. Han var fra 1896 ansat som assistent i Rigsarkivet, indtil han december 1897 udnævntes til professor i teologi med særlig forpligtelse til at foredrag ...

                                               

Olof Celsius den yngre

Olof Celsius den yngre var en svensk præst og historieskriver, son af Olof Celsius den ældre. Celsius blev 1740 filosofisk magister og 1747 professor i historie ved Uppsala Universitet. Celsius lod sig præstevie, udnævntes 1752 til Dr. theol, og ...

                                               

Richard William Church

Richard William Church var en engelsk anglokatolsk teolog, broderson af Richard Church. Han blev præst 1850 og var fra 1871 dean ved St Paulskirken i London. Han sluttede sig til Oxfordbevægelsen, som han har skildret i The Oxford Movement 1891, ...

                                               

Mandell Creighton

Mandell Creighton var en engelsk biskop og kirkehistoriker. Creighton studerede i Oxford, hvor han 1866 blev fellow og 1867-75 docerede historie. 1873 blev han præsteviet, 1884 fik han det nylig oprettede professorat i kirkehistorie i Cambridge. ...

                                               

Heinrich Denifle

Friedrich Heinrich Suso Denifle var en katolsk teolog. 1861 indtrådte han i Dominikanerordenen og blev præsteviet 1866. Han var i en årrække teologisk lærer ved Dominikanerklostret i Graz, men kaldtes 1880 til Rom. 1883 fik han ansættelse i det v ...

                                               

Enrique Flórez

Enrique Flórez de Setién y Huidobro var en spansk historiker. Han horte til Augustinerordenen og omtales almindeligvis som el Padre Flórez, og han virkede som teologisk professor ved Universitetet i Alcalá. Hans hovedværk er det hojst fortjenstfu ...

                                               

Edwin Hatch

Edwin Hatch var en engelsk kirkehistoriker. Oprindelig var Hatch nonkonformist, men han droges under sine studier i Oxford over til Church of England ved John Cale Millers indflydelse. 1857 - 59 var han præst i London, 1859 modtog han en kaldelse ...

                                               

Hjalmar Holmquist

Hjalmar Fredrik Holmquist var en svensk kirkehistoriker. Efter teologiske studier i Upsala blev han 1903 docent i kirkehistorie der, men fra 1909 virkede han som professor i samme fag ved Lunds Universitet. Hans omfattende videnskabelige forfatte ...

                                               

Henrik Reuterdahl

Ikke at forveksle med Henry Reuterdahl. Henrik Reuterdahl var en svensk ærkebiskop Reuterdahl blev 1811 student i Lund, 1817 filosofie magister, 1817 docent i Lund, 1824 extraordinarie og 1833 ordinarie teologie adjunkt, 1830 dr. theol., 1844 pro ...

                                               

Paul Sabatier (historiker)

Paul Sabatier var en fransk kirkehistoriker. Sabatier studerede teologi i Paris, var hjælpepræst i Strasbourg og derefter præst i Saint-Cierge-la-Serre. Af helbredshensyn måtte han opgive præstestillingen og kastede sig over historiske studier. I ...

                                               

Det okumeniske kirkemode på Fano 1934

Det okumeniske kirkemode på Fano 1934 blev afholdt på kurhotellet ved Fano Bad august 1934 med repræsentanter for kirker verden over, Det Okumeniske Råd for Praktisk Kristendom og Kirkeligt Verdensforbund. Biskop over Haderslev Stift Valdemar Amm ...

                                               

Dordrechtsynoden

Dordrechtsynoden var en synode afholdt af den reformerte kirke i Dordrecht i Nederlandene. Synoden, som også blev kaldt "den reformerte kirkes store synode", holdtes i perioden 13. november 1618 til 19. maj 1619 i Dordrecht for at undertrykke arm ...

                                               

Synode

Et koncil er en kirkelig forsamling, hvor emner af teologisk og kirkeretslig art diskuteres og bindende aftaler på disse områder indgås. Synode er et lignende begreb, men hvor koncil som regel bruges om de okumeniske forsamlinger, bruges synode o ...

                                               

Kirken i Nazi-Tyskland

Kirken i Nazi-Tyskland tog forskellig stilling til det nazistiske regime. Den romersk-katolske kirkes holdning bestemtes af Reichskonkordatet af 20. juli 1933, som regulerede forholdet til den nationalsocialistiske stat. Striden om nazisternes id ...

                                               

Den kirkelige nodret fra Dahlem

Den kirkelige nodret fra Dahlem var en erklæring fra en bekendelsessynode, der indledtes oktober 1934 i den tyske by Dahlem ved Berlin, hvor man fastslog at "Den tyske evangeliske kirke", Deutsche Evangelische Kirche, var zerschlagen, odelagt. De ...

                                               

Hermann Muhs

Hermann Muhs var en tysk nazistisk minister med ansvar for kirkelige sporgsmål. Efter den forste verdenskrig studerede han jura i Göttingen tog eksamen i 1922. Han åbnede et advokatkontor og blev medlem af NSDAP i 1929. Fra 1930 var han medlem af ...

                                               

Reichskonkordat

Reichskonkordat et konkordat mellem pavestolen og Tyskland. Det blev undertegnet 20. juli 1933 af kardinal Eugenio Pacelli på pavens vegne og af Franz von Papen på rigspræsident Paul von Hindenburgs vegne. Det gælder endnu. Hitler havde i slutnin ...

                                               

Rigsbiskop

Rigsbiskop var under nationalsocialismen i Tyskland titlen på det embede som efter kirkeforfatningen af 11. juli 1933 blev det hojeste organ i Deutsche Evangelische Kirche der afloste Deutscher Evangelischer Kirchenbund fra 1922. Embedet fandtes ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →