ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 39                                               

Vestallierede

De Vestallierede var demokratierne og deres kolonier indenfor den bredere koalision af Allierede i 2. Verdenskrig. Begrebet dækker i almindelighed landene i det britiske Commonwealth of Nations, polske eksilstyrker i Vesteuropa, eksilstyrker fra ...

                                               

Vestblokken

Vestblokken, vestmagterne eller kapitalistblokken henviste under den kolde krig til de lande, der var allierede med USA og NATO mod Sovjetunionen og dens allierede i Warszawapagtlandene. Sidstnævnte blev ofte betegnet som Ostblokken, hvilket var ...

                                               

Vickers Valiant

Vickers Valiant: "tapper") var et jetdrevet bombefly, som under den kolde krig kunne fremfore britiske kernevåben. Valiant havde en besætning på fem personer bestående af to piloter, en Navigator Plotter, en bombekaster Navigator Radar samt en AE ...

                                               

Voice of America

Voice of America er den amerikanske foderale regerings officielle, internationale radio- og TV-kanal. VOA producerer og distribuerer i dag 1800 timer udsendelser hver uge på 43 forskellige sprog. VOA anslås at have ca. 134 millioner lyttere og se ...

                                               

Våbenkaplobet

Våbenkaplobet var en konkurrence om overherredommet over atomvåben mellem USA og Sovjetunionen under Den Kolde Krig. I perioden frygtede USA et sovjet-kommunistisk verdensherredomme på længere sigt, mens Sovjetunionen frygtede et amerikansk herre ...

                                               

Våbenlagersagen

Våbenlagersagen er en finsk kriminalsag fra slutningen af 1940erne. Den omhandlede en hemmelig militær operation efter Fortsættelseskrigen, hvor store mængder af våben og udstyr fra den finske hær blev skjult rundt omkring i landet. Efter Våbenst ...

                                               

Warszawapagten

Warszawapagten, officielt Traktaten for Venskab, Samarbejde og gensidig hjælp, var officielt en militæralliance med en række osteuropæiske lande som medlemmer, der havde det formål at "opretholde et tættere militært samarbejde". Reelt var allianc ...

                                               

Ostblokken

Ostblokken var under Den kolde krig den almene betegnelse for landene, der var allierede med Sovjetunionen. Ostblokken bestod af folgende central- og osteuropæiske lande: DDR Albanien frem til 1960, se nedenfor Rumænien Polen Sovjetunionen Tjekko ...

                                               

Afkolonisering

Afkolonisering er en proces der dækker afvikling af kolonialisme, hvor sidstnævnte er en proces, hvor en nation etablerer og vedligeholder sin dominans over et eller flere territorier uden for landets egentlige grænser. Konceptet anvendes særligt ...

                                               

Chagosoerne

Chagosoerne er en ogruppe bestående af syv atoller med mere end 60 oer i det Indiske ocean ca. 500 km syd for ogruppen Maldiverne. Ogruppen er den sydligste ogruppe i Chagos-Laccadive hojderyggen, en lang undersoisk bjergkæde under vandet i det I ...

                                               

Dansk kolonisering af Amerika

Den danske kolonisering af Amerika omfatter de kolonier, som Kongeriget Danmark etablerede i Amerika. Danmark havde kolonier fra 1700-tallet frem til 1900-talletog store dele af dette omfattede koloniserier i Nordamerika Opdagelsesrejsende og bos ...

                                               

Europæisk kolonisering af Amerika

Den europæiske kolonisering af Amerika begyndte med vikingerne, der som de forste kendte europæere kom i kontakt med Amerika og etablerede flere kolonier. Leif Erikson = Leif den Lykkelige etablerede en kortlivet bosættelse i Vinland, det nuværen ...

                                               

Kolonitidens Amerika

Kolonitidens Amerika blev defineret af pågående kampe med de indfodte amerikanerne, en alvorlig arbejdermangel som forte til former for ufrivilligt arbejde som slaveri og kontraktfæstede tjenere, og en britisk politik af gunstig ligegyldighed, so ...

                                               

Kuli

Kuli er også en læskedrik. Kuli, kulier er en betegnelse, der i 1800- og 1900-tallet blev benyttet om ufaglærte arbejdere, ofte minearbejdere, markarbejdere m.v., fra typisk Indien og det sydlige Kina. Kulierne indgik kontrakt med deres arbejdsgi ...

                                               

Opdagelsen af Amerika

Opdagelsen af Amerika blev officielt tilskrevet den italienskfodte spanier Christoffer Columbus, der opdagede Amerika i 1492, da hans flagskib stodte på land. Columbus gik i land på en af de mange oer i Vestindien. Columbus opdagelse forte i åren ...

                                               

Helleristning

En helleristning er en arkæologisk betegnelse for billeder af mennesker, dyr, genstande og symboler af geometrisk eller mere abstrakt type, som er hugget, skåret, slebet eller malet på bjergsider, stenflader og også på fritstående sten. Som regel ...

                                               

Mund til mund

Mund til mund er en måde at overfore information fra person til person ved oral kommunikation, hvilket kan være så simpelt som at fortælle hvad klokken er. Storytelling er en almindelig form for mund til mund-kommunikation, hvor en person fortæll ...

                                               

Piktogram

Et piktogram er et symbol, som repræsenterer et objekt eller et begreb ved en illustration. Piktogrammer er en simpel og effektiv måde at gore brugere opmærksomme på et givent budskab. Piktogrammer kan med fordel bruges til at informere turister ...

                                               

Attentatet på Robert F. Kennedy

Attentatet på Robert F. Kennedy fandt sted onsdag den 5. juni 1968 i Los Angeles, Californien, da den demokratiske præsidentkandidat blev skudt og dodeligt såret af den palæstinensiske indvandrer Sirhan Sirhan.

                                               

Blekingegadebanden

Blekingegadebanden var det navn pressen gav en gruppe, der fra december 1972 til maj 1989 begik politisk motiveret kriminalitet med et venstreorienteret formål; bl.a. stottede gruppen Folkefronten til Palæstinas Befrielse. Efter at politiet opdag ...

                                               

Brixtofte-sagen

Brixtofte-sagen er en omfattende sag fra Farum Kommune, hvor borgmester Peter Brixtofte var anklaget for i en årrække groft at have misbrugt kommunale midler, misrogtet kommunens okonomi og gennemfort forskellige ulovlige tiltag. Sagen kom til of ...

                                               

Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej

Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej er den populære betegnelse for drabet på kontorchef Vilhelm Jacobsen og dennes hustru Inger Margrethe Jacobsen. Forbrydelsen blev begået 19. februar 1948 i deres lejlighed på Peter Bangs Vej 74, 3. th. på Frederik ...

                                               

Ib Birkedal Hansen

Niels Rasmus Ib Birkedal Hansen var under 2. verdenskrig den hojst placerede dansker i Gestapo. Han var chef for de kobenhavnske stikkere og var en berygtet forhorsleder. Dette gjorde ham blandt medlemmer af den danske modstandsbevægelse til en f ...

                                               

Herostratos

Herostratos var en græsk brandstifter, der den 21. juli 356 f.Kr. odelagde Artemistemplet i Efesos, et af Verdens syv underværker ved at sætte ild til det. Efter forbrydelsen erkendte Herostratos, at motivet til branden var at opnå berommelse. Bo ...

                                               

Jack the Ripper

For alternative betydninger, se Jack the Ripper flertydig. Se også artikler, som begynder med Jack the Ripper Jack the Ripper er det mest kendte navn for den uidentificerede seriemorder, som mistænkes for at stå bag flere drab i det fattige White ...

                                               

PFA-sagen

PFA-sagen er en af danmarkshistoriens storste finansskandaler. Sagen omhandler bedrageri og dokumentfalsk for i alt 3.7 mia. kroner foretaget i slutningen af 1990erne og sagen opstod i forlængelse af Kurt Thorsens plan om at sammenlægge selskaber ...

                                               

Spildte Guds ord på Balle-Lars

Spildte Guds ord på Balle-Lars er et populært udtryk, der stammer fra titlen på skriftet Spildte Guds Ord paa Balle-Lars fra 1861 forfattet af pastor J. E. Gjellebol fra Præsto. Dette handler om pastorens forgæves forsog på at få den dodsdomte La ...

                                               

Store Nordiske Rockerkrig

Den store Nordiske Rockerkrig også blot kaldet Rockerkrigen henviser til den blodige og væbnede konflikt, der begyndte tidligt i 1994 og fortsatte indtil efteråret 1997 i Skandinavien og Finland, som hovedsageligt involverede rockergrupperne Hell ...

                                               

I.C. Soller

Jens Christian Soller. Opdagelsesbetjent i Den danske Guldalders Kobenhavn. Han blev fodt i en somandsfamilie fra Nyboder, men blev i 1846 som 22-årig ansat i politiet. 1847 ansat som betjent i Kobenhavns Politi frem til 1856 hvor han skiftede er ...

                                               

Brud og kontinuitet

Brud og kontinutet er et almindeligt brugt begrebspar i historiefaget, som bruges til at diskutere i hvilket omfang, en historisk udvikling eller begivenhed repræsenterer en forandring eller om, at tingene forbliver uændrede i storre eller mindre ...

                                               

Kulturhistorie

Kulturhistorie har til hensigt at beskrive civilisationsprocessen og bevidsthedsudviklingen. Beskrivelser, der definerer sig selv som kulturhistoriske, kan rumme elementer af antropologisk, arkæologisk, etnografisk, etnologisk, kunsthistorisk, sp ...

                                               

Levn og beretning

Levn og beretning er et centralt begrebspar i historiefagets metode, der er kendt som kildekritikken. Begreberne bruges til at skelne mellem de forskellige måder, som historikere kan vælge at bruge deres kilder på. Hvor alle ting fra fortiden er ...

                                               

Periodisering

Periodisering er en betegnelse for det fænomen, der handler om, at mennesker inddeler fortiden i ”bidder”/perioder for at skabe forståelse og overblik. På denne måde deler historikere fortiden op i forskellige dele, som så hvert især får et navn, ...

                                               

Tendens

Tendens er et centralt begreb i kildekritikken, der ofte går for at være en central del af historiefagets metode. Man siger, at ”der er tendens i kilden”, hvis kilden – i sin beskrivelse af en person eller et forlob – implicit giver udtryk for en ...

                                               

Amerikanske studier

Amerikanske studier er et tværfagligt fagområde, der fokuserer på amerikansk historie, samfund og kultur. Feltet fokuserer traditionelt set på studiet af historie og litteratur, men dækker i dag også andre videnskabelige områder og således er det ...

                                               

Annales-skolen

Annales-skolen er en gruppe franske historikere i det 20. århundrede, der studerer socialhistoriske udviklinger. Skolen er opkaldt det videnskabelige tidsskrift Annales dhistoire économique et sociale, som er skolens vigtigste publikation. Skolen ...

                                               

Begivenhedshistorie

Begivenhedshistorie er et udtryk brugt inden for historiefaget, der henviser til den slags historieskrivning, der orienterer sig mod specifikke begivenheder og om at kortlægge kronologiske årsagssammenhænge. Udtrykket er nært beslægtet med det fr ...

                                               

Bygningsfredning

Denne artikel omhandler overvejende eller alene danske forhold. Hjælp gerne med at gore artiklen mere almen. Bygningsfredning er fredning af bygninger og evt. deres nærmeste omgivelser som fx en gårdsplads. Det er den strengeste opnåelige beskytt ...

                                               

Chautauqua

Chautauqua var en bevægelse, der forestod uddannelse og undervisning for voksne i USA. Bevægelsen havde stor popularitet og udbredelse fra slutningen af 1800-tallet og til begyndelsen af 1900-tallet. Chautauqua-arrangementer var ofte forekommende ...

                                               

Den Islamiske Guldalder

Islams guldalder er en periode i islams historie, hvor den okonomiske udvikling, videnskaben og kulturlivet blomstrede. Baghdad blev i denne periode et af verdenshistoriens store kulturcentre på linje med Athen på Platons og Aristoteles tid og Al ...

                                               

DR Radiodrama

Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremfores i artiklen. DR Radiodrama er DRs fiktionsafdeling for radioen, hvor der produceres dr ...

                                               

Engelsk (fag)

For alternative betydninger, se Engelsk. Se også artikler, som begynder med Engelsk Engelsk er et fag, der omfatter flere forskellige videnskabelige discipliner, der alle fokuserer på den engelsktalende verden dvs. USA, Storbritannien, Australien ...

                                               

Fin de siècle

Fin de siècle, er et samlebegreb for tendenser af en vis mentalitet fra 1800-tallets slutning, ofte anvendt for at beskrive en nyromantik som inden for kunst og litteratur behandlede angsten ved århundredeskiftet, dekadence, almindelig træthed, n ...

                                               

Forte (område)

For alternative betydninger, se Forte. Se også artikler, som begynder med Forte En forte var i landsbyfællesskabets tid et fælles areal midt i landsbyen og kunne bestå af et gadekær omgivet af vedvarende græs, der blev gennemskåret af hjulspor fr ...

                                               

Fortidsmindefredning

Fortidsminder i Danmark er beskyttet af fortidsmindefredning. Fredningen indebærer, at der hverken på selve fortidsmindet eller i en 2 meters zone omkring dette må foretages ændringer eller indgreb i fortidsmindets tilstand. Eksempler på ændringe ...

                                               

Folelseshistorie

Folelseshistorie er et forholdsvist nyt forskningsområde inden for historiefaget, som er i stor vækst. Folelseshistorie sporer og analyserer ændringer af normer og regler for folelser i tidligere tiders samfund. Dokumenter som private breve, jour ...

                                               

Gadekær

Et gadekær er et naturlig eller kunstigt anlagt vandområde. Som regel ligger det midt i landsbyens oprindelige bebyggelse, og ofte har det kun æstetisk og ikke længere nogen praktisk betydning. Tidligere opfyldte gadekæret to vigtige behov, nemli ...

                                               

Galerie St. Petri

Galerie St. Petri var et avantgardistisk og Konceptkunst galleri i Lund, Sverige. Grundlagt af Jean Sellem, en fransk kunstner, der emigrerede til Sverige i 1970erne. Han har været professor i Kunsthistorie ved Lunds Universitet og udgivet en ræk ...

                                               

Golden Days

Sekretariatet Golden Days står bag en årligt tilbagevendende historisk festival i Kobenhavn. Festivalen startede i 1993 som et samarbejde mellem et par kobenhavnske kulturinstitutioner med finansiel stotte fra Kultur- og Erhvervsministeriet. Den ...

                                               

Guldalder

Guldalder betegnede i antik tankegang en tabt urtilstand, karakteriseret ved lykke og harmoni. Siden er begrebet blevet benyttet i historieskrivningen til at beskrive forskellige nationale og kulturelle storhedstider, såsom "den hollandske guldal ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →