ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 44                                               

Hafgufa

Hafguva er islandsk, og blive ofte oversat med havdamp. Et andet ord for hafguva er hafgufa og på oldnordisk hafgufu. Hafgufa nævnes i en Heiti i Yngre Edda. Da man kun kan gå ud fra ojenvidners beretninger, der ingen bevis på dette væsens/fænome ...

                                               

Manden med jernmasken (person)

For alternative betydninger, se Manden med jernmasken. Se også artikler, som begynder med Manden med jernmasken Manden med jernmasken var en person, der blev arresteret i Dunkerque i 1669 og forst indsat i Pignerol-fængslet ved Torino. Nogle kryp ...

                                               

Rod regn i Kerala

Rod regn i Kerala var et fænomen, som blev observeret sporadisk fra 25. juli til 23. september 2001, i det sydlige af staten Kerala i Indien. Kraftige farvede regnbyger fandt sted, og bygerne var primært rodlige og lignede blod. Gullig, gronlig o ...

                                               

Skiveformet objekt i Ostersoen

Skiveformet objekt i Ostersoen er et objekt opdaget på bunden af Ostersoen af Peter Lindberg og hans svensk baserede arbejdsgruppe Ocean X Team den 19. juni 2011. Et side-scan sonar billede med anomalien på er her. Nogle medier omtaler fejlagtigt ...

                                               

Southern Television-udsendelsesafbrydelsen

Southern Television -udsendelsesafbrydelsen var en udsendelsesafbrydelse gennem Independent Broadcasting Authoritys Hannington-sender i Storbritannien kl. 17:10 den 26. november 1977. Udsendelsens meddelelse anses almindeligvis for at være et fup ...

                                               

Spontan selvantændelse

Spontant selvantændende mennesker eller spontan selvantændelse er hvor mennesker pludseligt og helt uforklarligt begynder at brænde. Der verserer mange historier om hændelser, hvor mennesker begynder at brænde, og hvor "normalt" alt, med undtagel ...

                                               

Spring Heeled Jack

Spring Heeled Jack er en karakter fra engelsk folklore, der eksisterede under klunketiden og skulle efter sigende kunne hoppe ekstraordinært hojt. Forste gang Spring Heeled Jack blev set skulle være tilbage i 1837. Senere observationer blev rappo ...

                                               

Stigmatisering

Stigmatisering er opståen af sårmærker, kaldet stigmata, i lighed med Kristi sårmærker. Fænomenet er fortsat uafklaret, men flere forskellige hypoteser er fremsat: At der er tale om et guddommeligt mirakel ofte opfattet som tegn på den pågældende ...

                                               

Formodet fortojningshul

Mange steder i Nordamerika fra Canada til Missouri der menneskelavede huller i granitsten. De er nærmere bestemt fundet ved de store soer Great Lakes, Great Plains og i vestlige Minnesota mange, North Dakota, nordostlige South Dakota f.eks. Whets ...

                                               

Heavener-runestenen

Heavener-runestenen i Oklahoma, er en runesten, som formodes at være et moderne falsum. Dens korte indskrift er blevet fortolket som "Gaomedat" og videre fortolket som "Glomedal", "G. Nomedal". Nomedal er et norsk familienavn. Indskriften er lave ...

                                               

Helluland

Helluland var det navn som Leif den Lykkelige gav det område, han opdagede omkring år 1000. Man er rimeligt sikker på, at det, Leif den Lykkelige kaldte Helluland, er det, vi i dag kalder Baffin Island. Helluland mindede meget om Gronland og var ...

                                               

Kensington-runestenen

Kensington-runestenen er en 90 kg tung sten med runeindskrifter, der blev fundet under en trærod på en svenskejet gård i Kensington, Douglas county, Minnesota, i efteråret 1898. På runestenen står der, at 8 goter og 22 nordmænd kom til området i ...

                                               

LAnse aux Meadows

LAnse aux Meadows ligger på den nordligste pynt af oen Newfoundland i Canada. Det var her, der i 1960 af de norske forskere, dr. Helge Ingstad og arkæologen Anne Stine Ingstad blev fundet rester af vikingeboliger og dermed spor efter de forste eu ...

                                               

Leif den Lykkelige

Leif den Lykkelige eller Leif Eriksen var en norsk opdagelsesrejsende fra Island. Han var den forste europæer man kender, der satte fod i Nordamerikas kontinent for Christopher Columbus. Ifolge de islandske sagaer etablerede han en bosættelse i V ...

                                               

Los Lunas dekalog stenen

Los Lunas dekalog stenen bærer en temmelig regulær inskription, som af nogle bliver fortolket som en forkortet version af dekalogen, de 10 bud, ristet ind i den flade overflade af en stor sten ved foden af Hidden Mountain ved Los Lunas i New Mexi ...

                                               

Markland

Markland blev måske opdaget allerede i 985, da Bjarni Herjolfsson kom ud af kurs på sin vej til Gronland. Stedet blev dog forst navngivet af Leif den Lykkelige omkring år 1000, da han var på sin opdagelsesrejse ned langs den nordamerikanske kyst. ...

                                               

Newfoundlænder

Newfoundlænderen også kaldet newfen er typisk sort, men brune newfer findes også. I Danmark er newfen og den sort/hvide landseeren to forskellige racer, men i andre lande er landseeren bare en farvevariant. Der findes også enkelte grå newfer. New ...

                                               

Norumbega

Norumbega var en legendarisk bebyggelse i det nordostlige Nordamerika. Ligesom Cathay var det et sagnomspundet navn der måske, måske ikke, har betegnet noget virkeligt. Bynavnet dukkede ofte op på europæiske kort over Nordamerika, liggende syd fo ...

                                               

Point Rosee

Point Rosee ligger på en halvo og er det sydostligste sted på Newfoundland nær Grand Codroy Estuary, hvor et team af arkæologer ledet af Sarah Parcak har opdaget hvad man tror er en nordboboplads. Hvis bopladsen bliver bekræftet, vil det være den ...

                                               

Roseau-runestenen

Roseau Rune stone Citat: ".This rune stone has been lost. It was found near the town of Roseau, Minnesota 56751. Last heard it was in the possession of a Dr. Theodoe Blegin of the University of Minnesota History Dept. It disappered upon his death ...

                                               

Skálholt

Skálholt er en gård i Sudurland på det sydlige Island. Den var katolsk bispesæde fra 1056 til slutningen af 1500-tallet, hvor reformationen slog igennem. Herefter var den fortsat bispesæde til 1796, hvor bispesædet flyttede til Reykjavik. Skálhol ...

                                               

Spirit Pond-runestenene

Spirit Pond-runestenene er 3 runesten i Maine, USA og de blev fundet i 1971. Den ene sten bærer et groft kort over området. Den anden har nogle runer på den ene side – og den sidste har 10 linjer runer.

                                               

Vinland

Vinland var et af de tre områder, Leif den Lykkelige ifolge sagaerne opdagede ca. år 1000: Vinland, Markland og Helluland. Vinland kan både betyde græsland og land med vin; Markland betyder skovland og Helluland betyder stenland. Leif den Lykkeli ...

                                               

Vinlandskortet

Vinlandskortet påstås at stamme fra 1400-tallet, og fra for Christoffer Columbus opdagede Amerika. Det dukkede op i 1957, og det viser omridsene af Europa, Nordafrika, Gronland og et lille område vest for Gronland, som kan ligne et stykke af Nord ...

                                               

Retshistorie

Retshistorie er betegnelsen for den juridiske disciplin, der beskæftiger sig med rettens historiske fundament og udvikling fra antikken, primært romerretten, til i dag. Fokus ligger naturligvis på ret, der ikke længere kan betegnes som gældende, ...

                                               

Anklageproces

Anklageproces er navnet for en særlig ordning af straffeprocessen. Anklageproces danner modsætningen til inkvisitionsprocessen, Forskellen består – når de to processer opstilles i deres renhed – deri, at inkvisitionsprocessen overlader straffefor ...

                                               

Arierparagraf

En arierparagraf betegner afsnit i love, bestemmelser, vedtægter, statutter eller lignende der begrænser medlemskab til kun at gælde såkaldte ariere. Sådanne paragraffer havde været brugt i Ostrig og Tyskland siden 1880erne, i Nazi-Tyskland var d ...

                                               

Bemyndigelsesloven

Bemyndigelsesloven var en lov udstedt 24. marts 1933 i Tyskland efter rigsdagsbranden, som begyndte 27. februar 1933. Det forste vigtige skridt i Hitlers magtovertagelse kom allerede dagen efter branden, 28. februar, med den såkaldte Rigsdagsbran ...

                                               

Borgfred

Udtrykket borgfred er et begreb, som stammer fra middelalderen. I dag bruges begrebet om en politisk aftale mellem politiske partier om at undgå strid om et eller flere emner f.eks. i en krisesituation.

                                               

Codex Theodosianus

Codex Theodosianus er en senantik lovsamling, en kodeks, som den ostromerske kejser Theodosius II og den 11-årige vestromerske kejser Valentinian III beordrede. En kommission skulle sammenstille romerske love og kejserlige constitutiones af krist ...

                                               

Corpus iuris civilis

Corpus iuris civilis var et vigtigt juridisk værk, som skyldtes den ostromerske kejser Justinian 1. og fremkom mellem 529 og 534 under ledelse af Tribonianus, som var Justinians hofmand og professor ved universitetet i Konstantinopel.

                                               

Det åbne brev (1846)

Det åbne brev var en kundgorelse af Christian 8., hvori han bekræftede, at kongelovens arvefolge var både mandlig og kvindelig og skulle gælde både i Danmark og Slesvig. Kongen lovede derudover at ville opretholde den dansk-tyske helstat. Brevet ...

                                               

Eriks Sjællandske Lov

Eriks Sjællandske Lov er en dansk lovbog, der blev nedskrevet i midten af 1200-tallet, men med adskillige tilfojelser i de folgende årtier. Loven dækker samme område som Valdemars Sjællandske Lov, dvs. Sjælland, og fra 1284 også Mon og Lolland-Fa ...

                                               

Forordning (Danmark)

Denne artikel omhandler forordninger i dansk historisk lovgivning. Opslagsordet har også en anden betydning, se Forordning EU. En Forordning svarede i dansk lovgivning, for afskaffelsen af enevælden i Danmark, til det vi i dag kalder en lov rette ...

                                               

Giftmordaffæren

Giftmordaffæren var en beromt retssag, som fandt sted i Paris, Frankrig, i 1677-1682, under kong Ludvig XIV´s regeringstid. Under retssagen blev en række fremtrædende medlemmer af aristokratiet impliceret og domt på anklager om giftmord og hekser ...

                                               

Guterloven

Guterloven er den middelalderlige gotlandske landskabslov. Lovbogen indeholder også Gutersagaen, Gotlands landskabskronike. Guterloven var formelt gældende på oen indtil 1595, men blev anvendt indtil 1645 - året, hvor Gotland overgik fra dansk ti ...

                                               

Hammurabis lov

Hammurabis lov er en af de tidligste kendte samlinger af love, og stammer fra Hammurabis regeringstid som konge af Babylon 1792 – 1749 f.Kr. En tid blev den regnet som verdens ældst kendte lovværk; men i dag ved man, at Ur-Nammurs lov er omkring ...

                                               

Hekseprocesserne i Salem

Hekseprocesserne i Salem var en serie horinger og retssager i Essex, Suffolk og Middlesex i kolonien Massachusetts i Amerika, mellem februar 1692 og maj 1693. Over 150 mennesker blev arresteret og sat i fængsel, men endnu flere blev mistænkt, men ...

                                               

Henrettelse med elefant

Henrettelse med elefant var i tusinder af år en almindelig henrettelsesmetode i Syd- og Sydostasien, især i Indien. Asiatiske elefanter blev brugt til at knuse, lemlæste eller tortere fanger i offentlige henrettelser. De trænede dyr kunne dræbe o ...

                                               

In effigie

Begrebet er i retshistorien en dom in contumaciam, hvor den skyldige ikke kan pågribes, fordi han er flygtet og har fundet fristed i et land uden udleveringsaftale.

                                               

Inkvisitionsproces

Inkvisitionsproces er en staffeprocesform. I Danmark var den gængse straffeprocesform fra 1700-tallet til retsplejeloven af 1916.

                                               

Itio in partes

Itio in partes er et latinsk udtryk der betyder retten til at dele sig i partier. Det var betegnelsen for den bestemmelse ved den westfalske fred, at der i Rigsdagen i det tysk-romerske rige, når det drejede sig om religiose sporgsmål, ikke skull ...

                                               

Jura majestatis

                                               

Jus talionis

Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremfores i artiklen. Jus talionis, talionsprincippet eller oje for et oje, tand for tand er et ...

                                               

Jyske Lov

Jyske Lov er en dansk lovbog kodificeret af Valdemar Sejr, der blev brugt som landskabslov for Norrejylland, Sonderjylland til Ejderen samt Fyn. De to andre landskabslove var Skånske Lov og Sjællandske Lov. Alle tre landskabslove blev i 1683 erst ...

                                               

Kirkeret

Denne artikel bor gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed. Artiklen omhandler både kirkeret som kanonisk ret og kirkeret som nutidig verdslig disciplin, hvilket bor præciseres. Artiklen bor nok opdeles. Kirker ...

                                               

Kodifikation

Kodifikation anvendes til at bearbejde og organisere viden således, at den bliver eksplicit, letforståelig og tilgængelig. Målet med kodificeringen er at organisere en organisations viden, så den er tilgængelig for dem, der skal bruge den. Kodifi ...

                                               

Lex Romana Visigothorum

Lex Romana Visigothorum eller Breviarium Alaricianum er en samling af romerske retsregler, som kong Alarik II ved hjælp af tilkaldte romerske retslærde lod foranstalte år 506 til brug for de i det vestgotiske rige levende romere, der ifolge germa ...

                                               

Livgeding

Livgeding kaldtes i ældre tid de godser og landområder i et kongerige, som en enkedronning fik til underhold. De var len under kronen, men forvaltedes af indehaveren efter forgodtbefindende. Der er ikke altid blevet skelnet mellem livgeding og mo ...

                                               

Mandebod

Mandebod kaldtes i ældre dansk ret den bod, som i tilfælde af drab af drabsmanden og hans frænder betaltes til den dræbtes slægt. Mandebod kunne kræves udredet ved ethvert drab, også ved drab begået af våde eller i nodværge, men det var ingenlund ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →