Back

ⓘ Bergen                                               

Space Jam 2

Space Jam 2, også kendt som Space Jam: A New Legacy, er en amerikansk 2021, som er instruret af, Malcome D. Lee, og er en sequel til den originale Space Jam fra 1996. I filmen er LeBron James hovedperson.

                                               

Jacob Nordenson

Jacob Nordenson studerede på Stockholms sceneskole 1974–1977. Derefter var han aktiv på Norrbottensteatern, Skånska Teatern, Riksteatern og Boulevardteatern. Han tog en pause fra teatret et stykke tid på grund af sceneskræk og blev især involveret i dokumentarfilm, herunder med Rickard Petrelius. Senere blev det roller i fiktive film og TV-produktioner. Blandt andet spillede han som en psykopatisk morder i Roseanna 1994, en nynazist i Den Vite Riddaren 1994 og en læge i Zonen 1996. En af hans mest beromte roller er hovedrollen i TV-serien Gynekologen I Askim, som gynækolog Henning. Derudov ...

                                               

Slagelse Lobet 2021

Slagelse Lobet 2021 var et dansk DCU licenslob. Det 113 km lange linjelob blev kort den 30. maj 2021 med start og mål ved RGS Nordics arealer ost for det tidligere Stigsnæsværket. Lobet blev arrangeret af Slagelse Cykle Ring, og var det 14. elitelob for herre A-klassen i den danske landevejssæson 2021. Det blev kort samme dag som det danske UCI Europe Tour-lob Fyen Rundt 2021. Af den grund var der et begrænset antal ryttere til start i A-rækken, og derfor blev lobets distance ændret fra 141.6 km til 113 km, da A-rytterne skulle kore sammen med B-rytterne. Der blev kort fire omgange på en 2 ...

Bergen
                                     

ⓘ Bergen

Denne artikel omhandler byen Bergen. Der er også andre byer med dette navn, se Bergen flertydig.

Bergen er en by og kommune i Vestland fylke; eget fylke frem til 1972. Beliggende på Norges vestkyst, omgivet af "De syv fjelde", og omtalt som "Vestlandets hovedstad".

Bergen har i hele sin historie vært en stor international handels- og sofartsby, og var Norges hovedstad i Norges storhedstid, i eftertiden omtalt som Norgesvældet. Bergen blev sæde for Gulatinget fra år 1300. Fra ca. 1360 havde Hansaforbundet et af sine hovedkontorer i Bergen, en handelsvirksomhed som blev viderefort på Bryggen helt til 1899. Under Det Dansk-Norske Kongerige var det kongerigets tredjestorste by overgået af Kobenhavn og Altona. Bergen var sæde for Bergenhus len og senere Bergen stiftamt. Bergen by blev eget fylke amt i 1831 og indlemmet i Hordaland fylke i 1972. Bergen var Nordens storste by frem til 1600-tallet og Norges storste by til 1830erne, og har siden vært Norges næststorste by.

Bergen kommune passerede 275.000 indbyggere i slutningen af 2014. Storbyregionen Bergen og omland har omkring 420.000 indbyggere som udgor 81 % af indbyggerne i Hordaland og 31 % av indbyggerne i Vestlandet.

Bergen er residensby for en række store aktorer og institutioner inden for kultur, finans, sundhedsvæsen, forskning og uddannelse. Byen er sæde for Hordaland fylkeskommune, Gulating lagdomme og Bjorgvin bispedomme. Af nationale statlige virksomheder er Fiskeridirektoratet, Konkurransetilsynet, Norsk Internasjonalt Skipsregister og Sjoforsvarets hovedbase lokaliseret i Bergen.

Bergen er centrum for marine, maritime og olierelaterede forskningsmiljoer og erhvervsklynger som er blandt de mest komplette og avancerede i Norge. Bergen har et stærkt og alsidigt erhvervsliv særligt inden for bank og forsikring, byggeri og anlæg, handel og tjenesteydelser, teknologi, massemedier, fodevareindustri, rejseliv og transport. Bergen har en af Nordens mest trafikerede lufthavne og en af Europas storste og travleste havne, og er udgangspunktet for Hurtigruten og Bergensbanen.

Bryggen står opfort på UNESCOs verdensarvsliste og minder om byens historiske tilknytning til Hansaforbundet. Bergens byvåben med en tretårnet borg i solv stående på syv fjelde i guld bygger på byens gamle segl, som regnes som Norges ældste. Bergens bysang hedder "Udsigter fra Ulriken". Byen er kendt for sit meget regnfulde vejr, men er et populært rejsemål for både norske og udenlandske turister.

                                     

1. Stednavnet

Byens oprindelige norrone navn var Bjorgvin med betydningen "bjerg-eng", "græsningen mellem bjergene". Det norrone navn benyttes stadig i fx Bjorgvin Stift. I de ældste islandske håndskrifter kaldes byen Biorgvin, Biorgyn og Biorgin. En latiniseret skrivemåde er Biargina, Berginum og Bergæ. Sidst i 1300-tallet ses stavemåderne Bervin, Bergin, Berven og Bergen, som er gængse i ældre engelsk og tysk, men også modsvarer en udbredt, ældre norsk udtale af navnet. Formen "Bern" har været meget udbredt i norske dialekter, og kan forklare enstavelses tone i udtalen af bynavnet Bergen i dag.

                                     

2. Kommunen

Bergen ligger på Bergenshalvoen i Midthordland, som er et af de fem distrikter i Hordaland. Kommunen grænser i ost til kommunerne Os, Samnanger og Vaksdal, har sogrænse i syd og vest mod okommunerne Austevoll, Sund, Fjell, Askoy og Meland og sogrænse i nord mod Lindås og Osteroy. Kommunen grænser desuden op til nabodistriktet Nordhordaland.

Bergen var et byamt fra 1831 og et selvstændigt amt fra 1919, indtil byen blev genforenet med Hordaland amt i 1972 i forbindelse med kommunesammenlægningen med de nærliggende kommuner Arna, Fana, Laksevåg og Åsane. Årstad bydel blev stiftet i Bergen i 1915.

Bergen kommune er hjemsted for retsområdet Bergen tingrett under Gulating og har arealer, der ligger i Bergen domprovsti, Fana, Brande, Arna og Åsane provsti under Bjorgvin bispedomme under den norske kirke. Begge lagmansretter og bispesædet har også hjemsted i Bergen.

Bergen har to rådhuse; det ældste er fra ca. 1500. Byrådsmoder er holdt i den samme sal siden 1561.

Bergen kommune deltager i hansabysamarbejdet "Union of Baltic Cities", Organisationen "World Heritage Cities", og i regionsrådet Bergen og Omland, der er Norges storste, målt i befolkningstal.

                                     

3. Historie

En af Norges ældste kongsgårde fra folkevandringstiden, Alrekstadir, lå omtrent hvor Årstad hovedgård ligger i dag, et stykke udenfor byens centrum.

Bergen blev ifolge sagaerne grundlagt af Olav Kyrre i 1070; men den danske forsker Gitte Hansen kunne i 2004 fastslå, at Bergen er omkring 50 år ældre, og mere sandsynligt blev grundlagt af Olav den Hellige eller Knud den Store. I 1314 flyttede hovedstaden til Oslo. Byen var Nordens storste by i 15-1600-tallet og Norges storste by i 1830erne. Den har bevaret sin position som landets vigtigste handelscenter med internationale forbindelser op til moderne tid.

Fra 1300 til ca. 1750 var byen del af "Hansaforbundet" og det handelsnetværk, der dækkede hele det nordlige Europa. Bryggen i Bergen minder herom. Mariakirken er den ældste bevarede bygning i Bergen, og tjente som hanseaternes kirke fra 1408 til 1766. Da blev den overdraget til kongen efter at de sidste bryggegårde var solgt. Derefter var Mariakirken kirke for den tyske menighed i Bergen, til den i 1874 blev en ordinær sognekirke.

Hansakobmændene i Bergen havde tilegnet sig Mariakirken med magt i 1408, og flere af de tyske præster anerkendte hverken lensherre eller biskop som ovrighed. Deres loyalitet lå hos det hanseatiske kontor. Præsten Wolfgang Siegfried ved Mariakirken blev afsat af kongen i 1587 pga slet Levned med Æden, Drikken, Skjænden og anden Letfærdighed ", mens præsten Johan Nyehoff protesterede mod biskop Schjelderup, som han dog til sidst bojede sig for. Præsten Melkior Pillegrim ved Martinskirken, der også var tysk sognekirke til 1702 da den brændte, blev afsat i 1559 og måtte vende hjem til Tyskland. En tredje kirke, Hallvardskirken, var fra 1321 sognekirke for de tyske skomagere, men den sorgede Christoffer Valkendorf for at tage tilbage i 1559 som sognekirke også for Bergens ovrige befolkning.

Bergen var både eksporthavn og administrationsby for det vestlige og nordlige Norge i mange hundrede år. Også den danske nordlandhandel skabte et vigtigt okonomisk grundlag for byens handlende.                                     

3.1. Historie Bergen byvåben

Bergens byvåben stammer fra det gamle segl, der betragtes som Norges ældste og forste gang nævnes i 1293. Det ældste aftryk findes på et dokument fra 1298, opbevaret i den Arnamagnæanske Samling i Kobenhavn. Byseglet har to sider, den ene med et slot stående på syv bakker, og den anden med et vikingeskib omgivet af indskriften SIGILLVM COMMVNITATIS DE CIVITATE BERGENSI = "Byen Bergens fællesskabs segl". Fra midten af 1300-erne havde Bergen et segl, der kun viste en fæstning på syv fjelde.

Det nuværende byvåben kombinerer de to sider fra det ældste segl. Det er cirkulært med rod bund og guldramme. Langs rammen ses indskriften fra det gamle segl, og på midten der en tretårnet fæstning i solv på syv bakker af guld.

                                     

4.1. Geografi Beliggenhed

Bergen ligger på Bergenshalvoen i Midthordland, som sammen med Nordhordland udgor regionen Bergen og omland i Hordaland fylke. Kommunen har mod Austevoll, Sund, Fjell, Askoy, Meland, Lindås og Osteroy, og landgrænser mod Vaksdal, Samnanger og Os. Kommunen strækker sig 34 km fra Tellevik fort ved Hordvik i nord til Korsneset fort ved Krokeide i syd, og 25 km fra Trengereid i ost til Drotningsvik i vest. Bykernen ligger omtrent midt i kommunen, ved Byfjorden i Bergensdalens nordlige del.

                                     

4.2. Geografi Areal og landformer

Landskabet er svært kuperet med kun lidt sammenhængende lavland, og både bykernen og bydelene er omgivet af bjerge og hav. 50 % af arealet ligger hojere end 160 meter over havet. 40 % af arealet er dækket af skov, 23.3 % af tæt bebyggelse, 4.4 % af ferskvand og 3.5 % af dyrket mark. Kommunens hojeste punkt er Gullfjeldtoppen 987 moh. på grænsen mod Samnanger i ost. Undergrunden består for det meste af kaledonske skifferdække med prekambriske bjergarter og enkelte skifferdækker med kambrosilurske gronskiffer.

Kommunearealet kan groft inddeles på folgende måde: I ost ligger fjeldet Gullfjeldet. Vest for dette ligger Arnadalen, og vest for Arnadalen ligger de ostlige Byfjeldene, som strækker sig fra halvoen Åsane i nord til Fana i syd. Vest for disse ligger Bergensdalen, og vest for denne igen ligger de vestlige byfjellene. Alle disse formationene er orienteret i nordvestlig retning. I Bergensdalens sydlige del ligger Nordåsvannet, som er forbundet med Sælenvannet og med Grimstadfjorden i vest. Nord for Grimstadfjorden ligger områderne Fyllingsdalen og Loddefjord, afgrænset af de vestlige byfjelle i ost, af Raunefjorden i vest, og af Byfjorden i nord. Syd for Grimstadfjorden ligger Ytrebygda som afgrænses af Fanafjorden i syd, og ost for denne ligger Kalandsvannet. Mellem Fanafjorden og Lysefjorden længere syd ligger Fanafjeldet, alle i ost-vestlig retning. Byens centrum ligger i den nordvestlige enden av Bergensdalen, ved Byfjorden og fjordarmene Vågen og Puddefjorden, nord for Store Lungegårdsvannet. Kommunen har kystlinje fra nordost til sydvest, og landegrænser kun i sydost.                                     

4.3. Geografi De syv fjelde

Byfjeldene i Bergen er mange, men benævnelsen "De syv fjelde" omfatter folgende:

 • Lyderhorn – 396 moh.
 • Sandviksfjeldet – 417 moh.
 • Damsgårdsfjeldet – 317 moh.
 • Ulriken – 643 moh.
 • Lovstakken – 477 moh.
 • Rundemanen – 568 moh.
 • Floyen – 403 m

Bergen Turlag arrangerer årlig en 7-fjellstur for dem som vil bestige alle de syv fjelde, og samtidig en kortere 4-fjeldstur for dem som nojes med Ulriken, Rundemanen, Floyfjellet og Sandviksfjellet.

                                     

4.4. Geografi Distrikter

Kommunen består af bydelene Bergenhus, Årstad, Fyllingsdalen, Arna, Ytrebygda, Fana, Laksevåg og Åsane. I en periode fra slutningen af 1990erne til 2003 blev kommunen inddelt i distrikter, men denne form for organisation er nu opgivet.

                                     

4.5. Geografi Klima

Bergen har et mildt og fugtig kystklima præget af forholdsvis små temperaturændringer gennem året. Årsmiddeltemperaturen på 7.7 °C er en af de hojeste i Norge. På grund af beliggenheden mellem kysten og byfjellene har Bergen i gennemsnit 213 dogn med registreret nedbor årlig, hvilket kvalificerer til en 22 plads blandt 357 undersogte europæiske storbyer. 21. januar 2007 blev der sat ny rekord, da det havde været registreret nedbor i 84 på hånanden folgende dogn. Den gamle rekorden fra 1975 var på 59 dogn. Gennemsnittlig årlig nedborsmængde er 2.250 mm. Til sammenligning er Brekke i Gulen kommune i Sogn og Fjordane vådest af vejstationerne i Norge med 3.575 mm. I 2016 faldt der 76.2 mm regn på ét dogn.

Temperaturniveauet har tenderet til at være noget hojere de seneste år. Ser man på gennemsnittet fra 1991 til 2014, har middeltemperaturene for januar og juli oget til henholdsvis 2.5 °C og 15.6 °C.

                                     

5. Demografi

Bergen kommune havde 252.051 indbyggere den 1. januar 2009, en ogning med 11.0 % på ti år. Halvdelen befolkningstilvæksten kom fra fodselsoverskud, resten af nettotilflytning. Samtidig voksede forstadskommunerne langt hurtigere. Til sammenligning var befolkningstilvæksten i Norge som helhed på 8.0 % i perioden, og 9.6 % i Hordaland som helhed.

I 2008 havde kommunen 566.0 indbyggere per km², og af disse boede 96 % i bebyggede områder. Andelen folk i arbejde og ledige var identisk med landsgennemsnittet på henholdsvis 72 % og 1.7 %. Andelen med hojere uddannelse var 31.6 % i Bergen mod gennemsnitligt 24.8 % i Norge. Bergen havde også en noget hojere andel ansatte i den private sektor og i de tertiære erhverv og en noget hojere gennemsnitlig bruttoindtægt end landsgennemsnittet.

Tabellen viser befolkningsudviklingen i Bergen i årene 1769-2001 baseret på kommunegrænsene i 2002 og prognose for anslået folketal i 2040.

Indbyggere i Bergen i 1000

 • Folkemengde per 1. januar, etter fylke og kommune. Registrert 2009. Framskrevet 2010-2030.
 • Mer om demografi i Bergen

Bergen kommune har 278556 indbyggere 1. januar 2017 Bergen by har 252.772 indbyggere og storbyregionen Bergen og omland har 414.863 indbyggere.                                     

5.1. Demografi Levevilkår

Kommunen er inddelt i 51 levevilkårszoner. For detaljer om hvilke områder som indgår i hvilken sone, se artiklene om den enkelte bydel avsnitt grunnkretser.

Tabellen viser samlet levevilkårsindeks for hver levekårsone i Bergen kommune i 2011, folketal i 2011 og 2015 og procentvis befolkningsændring, og andel ikke-vestlige indvandrere i hver zone i 2011. Lav værdi på levevilkårsindeksen indikerer gode levevilkår. Indekset baseres på folgende 11 indikatorer: 1. Socialhjælp til unge 2. Barneværnstilfælde 3. Uddannelsesniveau 4. Bruttoindtægt 5. Barnefattigdom 6. Borneflytning ud af området 7. Kommunale boliger 8. Kriminalitet 9. Uforepension 10. Sygefravær og 11. Dodelighed.

1 Jo lavere værdi på levevilkårindekset en zone har, jo bedre er levevilkårene i zonen

                                     

5.2. Demografi Indvandring

Indvandrerbefolkningen i Bergen omfatter 44.712 individer med 165 forskellige nationaliteter, som udgor 16.3 % af byens befolkning 1. januar 2015. Af disse er 38.241 85.5 % forstegenerations indvandrere og 6.471 norskfodte med to udenlandskfodte forældre.

Tabel: Historisk udvikling af antal indvandrere og norskfodte med to utenlandskfodte forældre bosat i Bergen efter nationalitet og andel af befolkningen totalt i procent.

Tabel: De storste indvandrergrupper i Bergen - inklusive born der har to indvandrerforældre - efter nationalitet 1. januar 2015:

                                     

6. Kultur

Området Bryggen ved havnen i byen, er blandt Bergens storste og mest beromte turistattraktioner. Siden 1979 har det været på UNESCOs Verdensarvsliste.

Bergen Domkirke stammer fra 1100-tallet.

                                     

6.1. Kultur Museer

Bergens Museum blev grundlagt i 1825 med stortingspræsident Wilhelm Frimann Koren Christie og biskop Jacob Neumann som to af grundlæggerne. Det er i dag landsdelsmuseum på Vestlandet og laver omfattende flerfaglig forskning og formidling som en integreret del af byens universitet. Museet består af De kulturhistoriske samlinger med udstillinger inden arkæologi, etnografi, kulturhistorie og kunsthistorie, De naturhistoriske samlinger med udstillinger inden for botanik, geologi og zoologi og en museumsafdeling om selve museets historie, samt Muséhagen botanisk have udenfor bygningen, og Det norske arboretet og botanisk hage i Milde i Ytrebygda bydel, med fyreskov, lovskov og botanisk have med over 5.000 planteslægter, blandt disse landets storste rosesamling med 500 sorter, og Nordens storste rhododendronsamling med 600 kultivarer og 300 arter.

Bergens Sjofartsmuseum ligger lige ved de kulturhistoriske samlinger, og har udstillinger som dækker hele sofartshistorien fra oldtiden og frem til i dag, med forskellige genstande samt en stor samling modelskibe af kendte fartojer.

Bergen Kunstforening er Norges næstældste kunstforening, stiftet i 1838 af maleren J.C. Dahl. Foreningen ejer kunstgalleriet Bergen Kunsthall, som er et af Norges storste udstillingssteder for samtidskunst, og en markant aktor i formidling og produktion af national og international samtidskunst.

Kunstmuseene i Bergen er en sammenslutning af Bergen kunstmuseum, som er et af Nordens storste kunstmuseer, med kunst fra 1400-tallet til moderne tid, Vestlandske kunstindustrimuseum, som viser kunsthåndværk gennem 500 år samt en unik samling med kinesisk kunst, og tre museer tilknyttet komponisthjemmene Edvard Grieg Museum Troldhaugen, Siljustol Museum Harald Sæverud og Museet Lysoen Ole Bull. Det holdes også koncerter i de tre sidstnævnte museer

Bymuseet i Bergen er en sammenslutning af en række kulturminder og kulturhistoriske museer i Bergen, som omfatter Alvoen hovedbygning, Bergen Skolemuseum, Bryggens museum, Damsgård hovedgård, Gamle Bergen museum, Hordamuseet, Håkonshallen, Lepramuseet og Rosenkrantztårnet.

Det Hanseatiske Museum og Schotstuene omfatter schotstuene og en af de best bevarede handelsgårde på Bryggen fra hanseatertiden, og viser forsamlingsrummene for handelsgårdenes beboere og en autentisk handelsstue med blandt andet kobmandens kontor, sovepladser for drengene og gæstestue, og en række originale genstande som er indsamlet fra de forskellige hanseatiske handelsgårdene på Bryggen, klassificeret som en unik del af verdens kulturarv af UNESCO.

Akvariet i Bergen, som blev finansieret ved en indsamlingsaktion blandt byens borgere, og det åbnede i 1960 og var da Nordeuropas storste og mest moderne akvarium. Akvariet viser et repræsentativt udvalg af norsk marin fauna, samt sæler, pingviner, karpefisk, krokodiller, slanger, skildpadder og andre eksotiske dyr. Det etableres nu også et nyt hajbassin i akvariet.

Norges Fiskerimuseum i Sandviken er et specialmuseum som dækker alle aspekter ved udnyttelsen af fiskeressourcerne i havet gennem tidene, blandt disse fiskeriernes naturgrundlag og ressourceforvaltning, udviklingen af fiskeriflåden og bådmotorer, fiskeriredskaber og fangstmetoder af eksempelvis sild, torsk, laks, hval og sæl, nye havbrug, produktforædling som tilvirkning og eksport af torfisk, klipfisk, fileter og tran, samt fiskerihistoriske film, arkiv, fotografier og specialsamlinger med sokort, fiskekort, bådtegninger, fiskerialmanakker osv.

Bergens Tekniske Museum er en del af de tekniske samlinger i Bergen og drives af flere organisationer. Udstillingen viser den tekniske udvikling på Vestlandet og i Bergen, med hovedfokus på landtransport. Museet har en stor samling af gamle transportmidler, så som veteranbiler, trikker norske sporvogne, busser, cykler, motorcykler, samt en af de gamle Floibanevogne, og historisk militærmateriel, brandudstyr, et fungerende bogtrykkeri og gamle sporvogne.

Norsk Trikotasjemuseum er et nationalt teknisk-industrielt kulturminde og en del af Museumssenteret i Hordaland, lokaliseret i gamle Salhus Tricotagefabrik som blev etableret i 1859 som en af landets forste tricotagefabrikker og nedlagt i 1989. Da museet blev etableret i 1992 blev det lagt vægt på at hele produktionslinjen fra råuld og bomuld til færdigt toj, med maskiner, udstyr og virksomhedsarkiv som viser hele den historiske udvikling i norsk tekstilindustri, og at anlægget ligger i et autentisk bevaret miljo med intakte arbejderboliger, skolehus og plejehjem.

Buekorpsmuseet blev etableret i 1977 og viser effekter, buekorpsfaner, trommer, sabler osv. fra samtlige aktive buekorps i Bergen og nogen af dem som er nedlagt. Museet har også en komplet officeruniform fra borgervæbningen, en righoldig buekorpslitteratur og eksemplarer af alle buekorpsblader som er udkommet. Totalt har det været over 200 buekorps i byen gennem årene, og museet er lokaliseret i Murhvelvingen fra 1561.

                                     

7. Folk fra Bergen

 • Helge Jordal 1946–, skuespiller
 • Grete Knudsen 1940–, lærer, politiker, regeringsmedlem
 • Finn Lied † 2014, politker, ingenior, regeringsmedlem, fodt i Fana
 • Georg Johannesen† 2005, forfatter
 • Erna Solberg, statsminister
 • Hans-Wilhelm Steinfeld 1951–, journalist, historiker
 • Mons Ivar Mjelde 1967–, fodboldtræner, fodboldspiller
 • Amalie Skram † 1905, forfatter
 • Per Kleppe, politiker, okonom, regeringsmedlem, voksede op i Bergen † 2021
 • Torborg Nedreaas † 1987, forfatter
 • Arnulf Overland † 1968, digter, fodt i Kristiansund
 • Gunnar Staalesen 1947–, forfatter
 • Arnhild Skre 1952-, redaktor, forfatter, fodt i Bergen
 • Edvard Grieg † 1907, komponist og pianist
 • Ole Bull † 1880, komponist og fiolinvirtuos
 • Willy Dahl 1927-, litteraturhistoriker
 • Sissel Kyrkjebo 1969–, sanger
 • Inger Hagerup † 1985, digter, fodt i Bergen
 • Cecilie Hellestveit 1972–, politolog, forsker, forfatter
 • Kristofer Janson † 1917, forfatter
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →